Photo of Joakim Ögren

Joakim Ögren

DuNovos grundare

Om mig

Lång erfarenhet av idrifttagning av kontrollsystem i transformatorstationer eller liknande (från lågspänning till 400kV+)
Med fokus på kommunikation, övervakning och system kan jag ta mig an jobb. Med ett förflutet på ABB har jag kunskap om reläskydd & kontrollutrustning.

Har ni problem med kommunikation i äldre stationer så hjälper jag er gärna. Eller mindre ändringar i HMI-system som MicroSCADA eller InTouch.

Finns behov av specialla anpassningar i SerialMon för att underlätta ert provningsarbete så går det förstås att ordna.